10 sn içinde kapatılıyor.

Aile Varlık Yönetimi

Egeli & Co. Aile Ofisi, Egeli & Co. Finansal Hizmetler Grubu altında kurulu olan, objektif ve profesyonel yaklaşımla tek bir merkezden entegre servet yönetimi, ilişki yönetimi ve varlık optimizasyonu hizmetleri veren, servetin tarafları olan farklı uzmanların koordinasyonunu sağlayan bağımsız ve butik bir şirkettir.

Egeli & Co. Aile Ofisi ailelere, varlıklarının sürdürülebilirliği için aile felsefesi ile paralel oluşturduğu hedefler doğrultusunda, 360 derece entegre finansal ve varlık yönetimi hizmeti veren; aileler için bir nevi kişisel finansman müdürü (CFO) olarak çalışan; servetin tarafları olan farklı uzmanların koordinasyonunu sağlayan; objektif ve profesyonel yaklaşımla tek bir merkezden servet yönetimi, ilişki yönetimi ve varlık optimizasyonu hizmetleri veren ve aile içindeki tüm nesiller için yol gösterici olan bağımsız ve butik bir kuruluştur.

Egeli & Co. Aile Ofisi ailelerin servet yönetimi planının geliştirilip uygulanmasında, servetlerinin korunmasında ve güvenli bir şekilde gelecek nesille transferi konusunda hizmet vermektedir. Egeli & Co. Aile Ofisi’nin hedeflerinden birisi, kişilerin veya ailelerin bütün finansal ihtiyaçlarına çok güçlü ve kapsamlı varlık yönetimi çözümü üretmektir.

Ailelere entegre ve tek bir merkezden hizmet verebilmek adına, başarıları kanıtlanmış ve deneyimli vergi uzmanları, hukuk uzmanları, yatırım uzmanları ile diğer uzmanlar ve danışmanlardan oluşan iş ortakları ile çalışan, Egeli & Co. Aile Ofisi’nin sunduğu hizmetler belirtilenlerle sınırlı kalmamak üzere aşağıda özetlenmiştir.

Egeli & Co. Aile Ofisi’nin sunduğu hizmetlerinden biri olan portföy yönetimi hizmeti Egeli & Co. Portföy Yönetimi A.Ş. (EGC Porföy Yönetimi) aracı ile verilmektedir.

 • Yatırım politikalarının geliştirilmesi
 • Varlık dağılım planının geliştirilmesi
 • Portföy yöneticilerinin seçilmesi
 • Yatırım araçlarının yapılandırılması
 • Kurum içi portföy yönetimi
 • Saklama hesabının gözetimi
 • Ana varlık sınıfının gözetimi
 • Alternatif varlık sınıfının gözetimi
 • Özel varlık sınıflarının araştırılması
 • Tahsis ve mutabakat gözetimi
 • Bilanço analizi yapılması
 • Entegre vergi ve gelir planı düzenlenmesi
 • Emeklilik planlamasının yapılması,
 • Profesyonel danışmanların ve onların ücretlerinin analizi
 • Vergi ve gelir planı uygulaması
 • Banka finansmanı analiz ve müzakerelerin yapılması
 • Danışmanlar ekibinin koordinasyonu
 • Yıllık konsolide net varlıkları tabloların hazırlanması
 • Nakit akışı analizi hazırlanması
 • Yatırım performans raporlarının çıkarılması
 • Yatırım şirketinin muhasebesi
 • Aylık işletmenin muhasebe ve raporlaması
 • Yıllık durum raporlarının hazırlanması ve planla gerçeğin kıyaslanması
 • Özel müşteri raporlarına çevrimiçi ulaşılmasının sağlanması
 • Kişisel mülkiyetlerin belgelenmesi
 • Aile ve aile şirketinin hedefleri ve vizyonun geliştirilmesi
 • Mevcut stratejilerin bütün nesil ile paylaşılması
 • Yasal ve vergi stratejilerinin belirlenmesi
 • Alternatif stratejilere finansal modelleme yapılması
 • Eylem planının hazırlanması
 • Servet transferinde kullanılacak olan tüm planların aile ve sahiplerle paylaşılması
 • Yediemin yükümlülük denetiminin yapılması
 • Mülkiyet ve kaza sigortası değerlendirmesi
 • Hayat sigortası analizlerinin yapılması
 • Sigorta özel uygulamalarının yapılması
 • Kolleksiyon envanterinin yapılması, değerlendirilmesi ve korunması

 • Aile kurumsal yönetim altyapısını hazırlanması
 • Aile eğitimi planlaması
 • Aile toplantı koordinasyonu
 • Aile haber iletişim planının oluşturulması
 • Liderlik eğitimlerinin ayarlanması
 • Kariyer planlamasının yapılması
 • Koçluk ve mentorluk

 • Çoklu-kuşak hedeflerinin belirlenmesi
 • Kişisel bağış programlarının yapılması
 • Vakıf mütevelli eğitimlerinin gerçekleştirilmesi
 • Özel vakıf yönetiminin yapılması
 • Kurumsal yönetim ve yönetim kurulu gelişimi çalışmalarının gerçekleştirilmesi
 • Strateji analizi ve uygulamalarının yapılması
 • Kuruluş ve hibe yönetiminin gerçekleştirilmesi

Egeli & Co. Aile Ofisi internet sitesi için buraya tıklayabilir, tanıtım broşürünü buradan indirebilirsiniz.