10 sn içinde kapatılıyor.

Girişim Portföy Yöneticliği

Egeli & Co. Portföy Yönetimi A.Ş. (“EPYAŞ”), ilk ve tek  sektör bazında “Reel Varlık ve Girşim” yatırımlarına odaklanan portföy yönetimi şirketidir.

EPYAŞ tarafından ayrıntılı bir analiz sürecine tabi tutulan büyüme potansiyeline sahip sektör ve şirketler, yatırım prosedürü gereği hukuki, mali, vergisel ve operasyonel açıdan da detaylı olarak incelenmektedir.

Değerlendirme süreci sonunda EPYAŞ yatırım komitesi tarafından yatırıma değer görülen projeler, yönetim kurulunun onayına sunularak hayata geçirilmektedir.

Yatırım değerlendirme süreci aşağıdaki aşamaları içermektedir.

Yatırım fırsatının ortaya çıkarılması

● Önceden belirlenmiş yatırım kriterleri doğrultusunda yatırım fırsatlarının gözden geçirilmesi

Değerlendirme ve onay aşaması

● Yatırım fırsatının ön değerlendirilmesi; sektör araştırması, rekabet analizi ve karşılaştırmalı analiz, hedef şirket yönetim kadrosunun kalitesi, referans konuşmaları, finansal analiz ve değerleme çalışması
●Yatırım raporunun hazırlanması ve Yatırım komitesine sunulması
● Co-investor’larla irtibata geçilmesi

Finansman ve işlemin kapanışı

● Hedef şirket ile Niyet Mektubu’nun müzakere edilmesi ve prensip anlaşmasına varılması
● Diğer danışmanlarla birlikte detaylı inceleme süreci
● Bankalarla finansman ön görüşmelerinin yapılması (ihtiyaç halinde)
● Hisse alım anlaşması ve ortaklık anlaşmasının sonlandırılması
● Kapanış

Kapanış sonrası işlemler

● Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu seviyesinde kurumsal stratejinin geliştirilmesi
● Kurumsal yönetim kriterlerinin geliştirilmesi
● Finansal denetim süreçlerinin oluşturulması
● Denetim komitesinin oluşturulması
● Yatırımcı ilişkileri
● Detaylı yönetim raporlarının oluşturulması

Yatırımdan çıkış

● Halka arz
● Stratejik yatırımcıya satış
● Finansal yatırımcıya satış
● Kurucu ortaklara geri satış

Yatırım Temaları

Yatırım alanında uzun tecrübeleri ile birlikte Egeli & Co. Portföy Yönetimi (EPYAŞ) başta tarım, temiz enerji, altyapı sektörleri olmak üzere büyüme potansi-yeline sahip sektörlere odaklanmaktadır. EPYAŞ, Türkiye’de bu yaklaşıma sahip tek portföy yönetim şirketidir.

EPYAŞ, paydaşlarına gerçek değer yaratmak için belli başlı ana yatırım temalarında yatırım yapmaktadır.

Yatırım Platformları

EPYAŞ’ın portföy yönetimi ve yatırım danışmanlığı hizmeti verdiği Egeli & Co. Finansal Hizmetler Grubu’nun Borsa İstanbul'da (BİST) işlem gören şirketleri, toplamda 8.000 bireysel yatırımcıdan oluşan bir hissedar tabanına sahiptir. Bu anlamda EPYAŞ üç yatırım platformunun yöneticisidir.