10 sn içinde kapatılıyor.

Yatırım Platformları

Egeli & Co. Tarım GSYO. A.Ş.

Egeli & Co. Tarım Girişim Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("EGCYO”), Türkiye’nin ilk tarım temalı girişim sermayesi şirketidir.

1994 yılında kurulan şirket, Egeli 2004 yılında Egeli & Co. Finansal Hizmetler Grubu’na katıldı. Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin hisseleri EGCYO koduyla İstanbul Borsa’nda işlem görmektedir.

Tarıma olan ilginin artmasıyla beraber, tarım ve tarımsal ürünler sektörlerinde kurumsallaşmaya yönelik çalışmalar ile birlikte şirketlerin katma değerlerini arttırmak için ortaya koyduğu uygulamalar da göreceli olarak önem kazanmaya başladı.

EGCYO, tarımda sürdürülebilir getiri vadeden alanlara yatırım yaparak hem ülke ekonomisine katkı sağlamayı hem de toplumsal paydaşları için katma değer yaratmayı kendine amaç edinmektedir. Bunun yanı sıra EGCYO çalışmalarını şeffaf, sürekli büyüme odaklı ve güvenli bir şekilde tabana yaymayı hedeflemektedir.

Detaylı bilgi için: www.egcyo.com

Egeli & Co. GSYO. A.Ş.

Egeli & Co. B-Tipi Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş.(“EGLYO”), 18 Eylül 1998 tarihinde Ak B-Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş. unvanı ile Akbank T.A.Ş. tarafından kurulmuş olup, 3 Temmuz 2012’de Ak B-Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş. hisselerinin Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. tarafından devralınması ile Egeli & Co. Finansal Hizmetler Grubu’na katılmıştır.

Hisseleri İstanbul Borsa’nda işlem gören ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen ve denetlenen şirketin statüsü, 27 Aralık 2012 tarihli genel kurul kararı ile menkul kıymet yatırım ortaklığından girişim sermayesi yatırım ortaklığına dönüşmüştür.

EGLYO, başta enerji ve altyapı olmak üzere yüksek büyüme potansiyeli olan sektörlerdeki yatırım fırsatlarını değerlendirerek, yerli ve yabancı kurumsal ve bireysel yatırımcılara bu sektörlerdeki potansiyeli şeffaf ve regüle bir yatırım platformunda değerlendirme imkânı sağlamaktadır.

27 Aralık 2012 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında alınan kararla, EGLYO’nun statüsü menkul kıymet yatırım ortaklığından girişim sermayesi yatırım ortaklığına dönüştürülmüştür.

Detaylı bilgi için: www.eglyo.com

Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş.

Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. (“EGCYH”), hisseleri İstanbul Borsa’nda kote olan ve Kurumsal Yönetim Endeksi'nde işlem gören halka açık bir yatırım şirketidir.

1994 yılında Varlık Yatırım Ortaklığı A.Ş. unvanı ile kurulan EGCYH, enerji, gayrimenkul, altyapı ve finans sektörleri başta olmak üzere dolaylı olarak tarım sektöründe de değer odaklı ve yenilikçi yaklaşımı ile reel varlık yatırımları gerçekleştirmektedir.

Şirket, stratejisine uygun projelere doğrudan yatırım yapabildiği gibi, %28 oranında hissedarı ve lider sermayedarı olduğu Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.(“EGCYO”) ve %91,54 oranında hissedarı olduğu Egeli & Co. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.(“EGLYO”) aracılığı ile de yatırım yapmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlene ve denetlenen şirketin hisseleri İstanbul Borsa’nda EGCYH kodu ile işlem görmektedir. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle şirketin halka açıklık oranı %54,72’dir.

EGCYH, BİST’te kurumsal yönetim ilkelerini uygulayan şirketlerin dâhil edildiği Kurumsal Yönetim Endeksi’nde (XKURY) yer almaktadır.

Detaylı bilgi için: www.egcyh.com