10 sn içinde kapatılıyor.

PORTFÖY BİLGİLERİ - SON GÜNCELLEME TARİHİ: 15.08.2016
Faaliyet yetki belgeleri :
Belge İsmiBelge Tarih ve Sayıları
Portföy Yöneticiliği ve Yatırım Danışmanlığı Yetki Belgesi

10.07.2015 

PYŞ/PY.34- YD.14/638

Portföy yöneticiliği

03.11.2010 PYŞ.PY.35/946 

(SPK'nın 10.07.2015 tarihli 12233903-335.03-E.7220 sayılı yazısı ile iptal edilmiştir.)

Yatırım danışmanlığı

03.11.2010 PYŞ.YD.15/946 

(SPK'nın 10.07.2015 tarihli 12233903-335.03-E.7220 sayılı yazısı ile iptal edilmiştir.)

Yönetilen Portföy Sayısı ve Büyüklüğü
TürSayıBüyüklük (TL)
Kurumsal263.741.988,00
TOPLAM263.741.988,00
Yönetime İlişkin Bilgiler
Ortaklık Yapısı
Adı / Soyadı veya Ticaret Ünvanıİştirak Tutarı (TL)Büyüklük (%)
Egeli & Co. Finansal Yatırımlar A.Ş.2.000.000100
Toplam2.000.000100
Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı
Adı / SoyadıÜnvanı
Ersoy ÇOBANYönetim Kurulu Başkanı
Ali Tolga ÖNELYönetim Kurulu Başkan Vekili
Ebru EGELİYönetim Kurulu Üyesi
Tan EGELİGenel Müdür
İlker ARDALGenel Müdür Yardımcısı
Portföy Yöneticileri ve Yatırım Danışmanları
Adı / SoyadıÜnvanı
Tan EGELİPortföy Yöneticisi
İlker ARDAL Portföy Yöneticisi
Güldem Atabay ŞANLIAraştırma Uzmanı ve Yatırım Danışmanı